Egyesületek

Közoktatási Rendszergazda Egylet


A Közoktatási Rendszergazda Egylet a közoktatásban rendszergazdai feladatokat ellátók szakmai és érdekképviseleti szervezete. Az 1LET legfontosabb célja, hogy ismertesse és elismertesse a társadalommal és az érintett döntéshozókkal (fenntartók, iskolavezetők) az iskolai rendszergazda feladatának fontosságát az iskolarendszer működtetésében és a pedagógiai feladatok megvalósításában. Tájékoztató és segítségnyújtó tevékenységünkkel szeretnénk támogatást adni az elmaradott térségekben, kistelepüléseken, forráshiányos intézményekben dolgozó kollégáinknak ahhoz, hogy egy jól működő iskolai informatikai rendszerrel segíthessék az ott tanuló diákok esélyegyenlőségét a korszerű ismeretek elsajátításában.


Jogilag helytálló, egyesületi formában, közhasznú szervezetként dolgozunk, más szervezetektől, fórumoktól függetlenül, egyértelműen politikamentesen. Több alkalommal mutatkoztunk be konferenciákon, tanácsadói munkákat végzünk szervezetek felkérésére.