Szeged MJV PH szervezete

Közgazdasági Iroda


Az Iroda fő tevékenysége:

  • Közreműködik az önkormányzat költségvetési koncepciójának kialakításában.
  • Elvégzi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának felügyeletét.
  • A normatív költségvetési hozzájárulások, cél- és címzett támogatások, illetve az államháztartás más alrendszerétől kapott támogatások tekintetében ellátja elszámolási kötelezettségeit.
  • Információs és adatszolgáltatási jelentést készít a központi költségvetés számára.
  • Utalványozást, kötelezettségvállalást, ellenjegyzést végez. Kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos elszámolásokat elkészíti, vezeti az analitikus nyilvántartásokat, a szerződések, valamint pénzügyi teljesítések alakulásáról feladatonkénti bontásban.
  • Elvégzi a kiszámlázást, gondoskodik a tartozások behajtásáról. Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásokat, elkészíti az adóbevallásokat, valamint ezek pénzügyi rendezését.
  • Kialakítja az egységes számlarendet, valamint főkönyvi és analitikus könyvelést végez. Összeállítja a Polgármesteri Hivatal évközi éves beszámolóját.
  •  
    Elvégzi a lakáscélú állami támogatásokkal – lakásépítési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak másik ingatlanra történő átjegyzése, a visszafizetési kötelezettség felfüggesztése, valamint a támogatások visszafizetésével – kapcsolatos feladatokat.

Az Iroda teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.

Ügyfélfogadás