Egyesületek

Impro Művészeti és Oktatási Egyesület


Egyesületünk 2005-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a művészetek, a színház és a média iránt érdeklődő fiatalokat felkarolja, segítse és támogassa. Így lehetőségük nyílik arra, hogy tehetségüket kellő szorgalommal, kitartással kibontakoztathassák, a későbbiekben megmutathassák, és mindezt egyéniségüknek megfelelően öröklött és immár tanult képességeik birtokában eredményesen használhassák mind a művészi, mind a társadalmi életben.
Ennek érdekében olyan neves művészek, pedagógusok és tanárok segítségét kértük, akik szakmájukban szerzett elméleti és gyakorlati tudásukkal meghatározó irányt mutathatnak minden fiatal életében.
Mindezek eléréséhez általános művészeti és személyiségfejlesztő kurzusokat, programokat hoztunk létre, melyek segítségével – tudatos megfigyeléssel – minden fiatal elérheti önismeretének és így személyiségének kiteljesedését, és ezzel a kurzusainkon felismert bennső értékei az élete szerves részévé, az élet minden területén használhatóvá válnak.