Egyesületek

I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület


Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 2006. szeptember 1-én alakult, alapító tagjait egy történelem iránt fogékony baráti társaság adta. Az egyesületünk magját fiatalok alkotják, akik lendületesen, kreatívan, precízen, nagy munkakedvvel fáradoznak (egyesületünk többi tagjával együtt) az alapszabályban meghatározott célok megvalósításán.


Egyesületünk az 1860-as évektől az 1950-es évekig öleli fel a magyar hadtörténelmet, különös tekintettel a világháborúk előtti katonaéletre, az első illetve a második világháborúra és az 1956-os forradalmi eseményekre.


2006 nyarán még az egyesület megalapítása előtt az alapító tagok megszervezték -az országban egyedülálló módon- az “I. Élő Hadtörténeti Tábort”. A tábor nagy sikert aratott a résztvevő gyermekek és a szüleik körében egyaránt.


Az egyesületen belül létrehozásra került egy II. világháborús szakosztály, emléket állítva ezzel a Szegeden megalakult Magyar Királyi Hunyadi János 9. Honvéd Gyalogezrednek. A szakosztály tervei közt szerepel az eredeti ezredzászló rekonstrukciója, egyenruhák beszerzése, és egy korhű II. világháborús hagyományőrző gyalogsági szakasz felállítása. A szakasz célja elsősorban a dél-alföldi régió, másodsorban az egész ország, sőt Európa területén: emlékmiséken, avatásokon, emlékünnepségeken, fórumokon, történelemórákon, hadijátékokon, saját szervezésű felvonulásokon való részvétel.


A szakosztály felhalmozott egy igen tetemes mennyiségű irodalmi és nem publikált anyagot a Hunyadi gyalogezredről és annak felépítéséről, mozgásáról. Ezt az anyagot szeretnénk publikálni és megismertetni a szegediekkel, főleg a fiatalokkal.


Egyesületünk szeretné feltérképezni a szegedi és a Szeged környéki volt laktanyákat, volt katonai vonatkozású objektumokat, hadi síremlékeket, emlékműveket, kitűzött célja utóbbiak szisztematikus felújítása és karbantartása.


Fentiek mellett egyesületünk zászlajára tűzte az önkéntes ápolónők és a Magyar Vöröskereszt világháborúk alatt folytatott tevékenységének megismertetését, az egészségre nevelést, a betegségmegelőzést és a korabeli természetes gyógyítás módszereinek ismertetését és tudatosítását, egészen napjainkig.Egyesületünk (az alapszabályban leírtaknak megfelelően) politikától, politikai pártoktól független, célunk az ismeretterjesztés.