Szeged MJV PH szervezete

Humán Közszolgáltatási Iroda


 

Az Iroda fő tevékenysége:

  • szociális ellátás és gyermekvédelem tárgyában támogatások, kedvezmények és segély iránti kérelmek elbírálása,
  • a szociális, gyermekvédelmi, és egészségügyi ellátást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények szakmai felügyelete. A működés szakmai és tárgyi feltételeire vonatkozó ellenőrzése. E munka során felmerült igények fenntartó felé történő továbbítása. Ez ügyben közgyűlési előterjesztések készítése.
Az Iroda teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.