Díszpolgárok

S.Em.R. Gyulay Endre


1930. szeptember 17-én született Battonyán. Teológiai tanulmányait 1948-52. között végezte Szegeden a Hittudományi Főiskolán. A szegedi Dómban szentelték pappá 1951. október 21-én.

Segédlelkészként tevékenykedett 1953-55. között Röszkén, majd 1955-től 1957-ig Ásotthalmon, 1957-től 1960-ig Gyulán Kinevezett plébános 1960-63-ig Domaszéken, 1963-70-ig Mezőhegyesen, majd templomigazgató 1970-től 1972-ig Makón.

1972-től retorika tanár és lelki igazgató a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben.

Tanárként is oktatott, szervezte az ijfúsági pasztorációt az egyházmegyében. Az ő munkálkodása nyomán született meg a Szent Gellért Napi Katolikus Ijfúsági Találkozó, előbb a Tarján városi plébánián, majd a Dómban. Tanított a levelező teológián is.

1983-ban Rókuson lett plébános, ahol a templomot és a plébánia épületét tataroztatta és a szegények pasztorációjával foglalkozott.

1987. július 4-én II. János Pál Szeged-Csanádi megyéspüspökké nevezte ki. 1988-ban a Szent István napi ünnepségeket szervezte meg Szegeden. 1989-től segítette a szerzetesek Szegedre történő visszatérését. A ferencesek az ő közreműködésével kapták vissza alsóvárosi kolostorukat, a piaristák és az iskolanővérek újra megnyitották középiskolájukat a városban, valamint újra megtelepedtek Szegeden a jezsuiták, akik a szegedi felsőoktatásban tevékenykedtek.

1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar alelnöke és az egyházi ingatlanokat rendező kormánybizottság tagja. Közéleti író, számos újságban írt aktuális közéleti cikkeket és TV nyilatkozatai kapcsán a magyar püspökök közül a legismertebb közéleti szereplővé vált. 1993-ban a Délmagyarország napilap által megtartott közvélemény kutatás szerint Szegeden az év embere címet kapta.

Kezdeményezte a MKPK „Igazságosabb és emberibb világot” című országos körlevelének megalkotását és vezette az ezzel kapcsolatos vitát.

1995-ben megrendezte a Szeged-Csanádi egyházmegye zsinatát, megalkotta annak pasztorációs tervét.

Püspöksége alatt épület a 100 fős értelmi fogyatékosok otthona a Kálvária sugárúton, Domaszék-Zöldfáson pedig egyházmegyei lelkigyakorlatos centrum létesült. 1989-90-ben az Erdélybe irányuló európai segélyakció vezetője. Tevékenyen részt vett az 1991-es pápalátogatás előkészítésében. 1993-ban megszervezte az egyetemi lelkészséget a városban. 1994-ben egyházmegyei krízismegoldó otthont hoz létre. Ugyanebben az évben nyílt meg a Szent Imre Egyetemi Kollégium a Londoni körúton. Püspöksége idején számos templom épült az egyházmegyében, többek között Domaszéken, Szent Mihály telepen. Szorgalmazta a szegedi Dóm felújítását. 2000-ben évtizedekig tartó előkészület után kiadta a Szent Gellért püspök Deliberationes című művét.

Kelt: Szegeden, 2000. május 21-én.