Egyesületek

Forrás Club Tudományos, Informatikai és Média Fórum Közhasznú Egyesület


  • Művészeti tevékenység támogatása
  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
  • Tudományos tevékenység;
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • Kulturális örökség megóvása;
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
  • Euroatlanti integráció elősegítése