Alapítványok

Életharmónia Alapitvány_kérésére_törölve


Az alapítvány abból a célból alakult, hogy a nevelést, oktatást, személyiség fejlődését, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmet a pszichológia tudományán keresztül elősegítse. Szorgalmazza az iskolapszichológiai hálózat létrehozását. Segítse a magyar társadalom szocializációját (munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások) az Európai Unió humán vonatkozású igényeihez.
Az alapítvány kiegészíti az intézményes oktatást, az ismeretterjesztést, a nevelést és ifjúságvédelmet, valamint a pszichológiai szolgáltatást. Ezáltal segítséget nyújt a személyiség fejlődésében, az önismeret mélyítésében, készségek és képességek fejlesztésében, valamint a problémamegoldásban.
Elérhetővé teszi a pszichológiai szolgáltatásokat, valamint esélyt biztosít a fejlődésben és a problémák megoldásában mindazok számára, akiknek szociális okokból elérhetetlenek ezek a szolgáltatások és azon oktatási és szociális intézmények számára is, amelyek nem képesek ezt finanszírozni.
Olyan nevelési, oktatási, és fejlesztési alapot biztosít a humánum területén, amely segítségével, egyenlő esélyekkel indulhatunk, felzárkózhatunk, és ezáltal versenyképessé válhatunk az Európai Unió társadalmi szférájában.
Felnőttkorban a környezeti nevelést szemléletformáló akciókkal, programokkal és közvetetten a személyiségfejlesztésen keresztül valósítjuk meg. A fent sorolt komplex célkitűzésekkel veszünk részt a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, mint nemzetközi prioritás megvalósításában.

Az alapítvány eddigi tevékenysége

 • Önismereti-csoport serdülőknek, középiskolások részvételével
 • Közoktatási intézményekben egészségnapok szervezése
 • Tematikus előadások iskolákban, a város lakosságának
 • Tanulás-módszertani tréning csoport közép-, és általános iskolások részére
 • Nyári táborok
 • Környezeti nevelés
 • Díjmentes előadások
 • Kortárs segítés-közvetítés alapképzés
 • Nők esélyegyenlőségét támogató programok
 • Iskolapszichológia
 • Drogprevenciós tevékenységek
 • Humánerőforrás-fejlesztés, kapcsolatépítés a gazdasági szférával: készségfejlesztő tréningek, munkahely felkutatás munkanélkülieknek
 • Kommunikációs tréning
 • Pályaválasztási tanácsadás és tréning
 • Kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban