Alapítványok

Életharmónia Alapítvány


Alapítványunk 2003. óta működik szegedi székhellyel. Azzal a céllal jött létre, hogy segítse az ember egyéni és közösségek fejlődését programok és szolgáltatások szervezésével. Megalakulásunk óta a megye egész területén valósítottunk meg programokat.

Az első két évben a humánprogramok domináltak integrálva a környezeti neveléssel, szemléletformálással, figyelem felhívással. Ebben a két évben legnagyobb számban – utunkat kijelölve – az iskolai vagy iskolán kívüli ifjúsági programok domináltak. Majd tudatosan előtérbe helyeztük a direkt környezetpedagógiai programokat, pályázatokat. Ifjúsági programjainkban nagy számmal önkéntesek is részvettek.

Célkitűzéseink közé tartozik, hogy a nevelést, az oktatást, a személyiség és szervezetek fejlődését, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmet a pszichológián keresztül elősegítsük, elérhetővé tegyük a rászorulók számára. Az alapítvány közhasznú tevékenységen keresztül kiegészíti az intézményes oktatást, az ismeretterjesztést, a nevelést és ifjúságvédelmet, valamint a pszichológiai szolgáltatást. Ezáltal segítséget nyújt a személyiség fejlődésében, az önismeret mélyítésében, készségek és képességek fejlesztésében, valamint az egyéni és társadalmi problémák megoldásban.

Az alapítvány eredendő céljaként a személyiségfejlesztésen keresztül tartja kialakíthatónak a környezettudatos viselkedést is. Az ember belső harmóniájának támogatásával növelni az élő- és a szociális környezetre való mindennapi odafigyelést, nyitottságot. Ezáltal közvetett és közvetlen úton tudunk hozzájárulni az ember és a környezet harmonikus és kölcsönös kapcsolatához. Tevékenységünkkel szeretnénk elérni, hogy minél több ember számára kialakuljon az Élet tiszteletének belső igénye, és ezen harmonikus kapcsolatból merítve boldog, életigenlő szemléletmód, magatartás, egyéni életutak fejlődjenek. Holisztikus célkitűzéseinkkel veszünk részt a környezeti-társadalmi fenntarthatóság, mint nemzetközi prioritás megvalósításában. Kutatásainkkal a megértést, megoldáskeresést, programfejlesztést támogatjuk.

 

Elérhetőségeink:

Postai cím: Életharmónia Alapítvány 6701, Szeged, Pf. 913.

Telefon: 70/558-6704; 70/315-9793

E-mail: eletharmonia@gmail.com

honlap: www.eletharmonia.hu

 

 

 

 

 

 

Az alapítvány munkatársai:

 • 2 fő vezető munkatárs
 • 2 fő szervező munkatárs
 • 1fő könyvelő, mentálhigiénés szakember
 • 6 fő szakember: pszichológusok, pedagógusok, környezetvédelmi szakemberek
 • Önkéntes fiatalok állandó létszámuk 4 fő

 

Az alapítvány fő tevékenységi területei.

1.       Tanácsadás: Életvezetési és életmódbeli tanácsadás.

2.       Formális oktatás: Oktatás – Képzés: Előadások.

3.       Nem formális, informális fejlesztő programok: Tapasztalati-élményalapú oktatás: tréningek, műhelymunkák: önismereti-kommunikációs; életvezetési programok; készségfejlesztés; személyiségfejlesztés; közösségfejlesztés, egészségfejlesztés, drogprevenció; ifjúsági programok.

4.       Kutatás + Fejlesztés

 

Megvalósított Programok. Projektek

 

Humán profilú programok

 • Szociális Készségfejlesztő tréning.
 • Ifjúsági Játszóház.
 • Ifjúsági szervezeteknek képzés a serdülők motiválásáról.

·         Légy természetes! – személyiségfejlesztő program középiskolásoknak.

·         Profi-Nonprofit” – Pályázatíró és projektmenedzsment tréning ifjúsági csoportoknak.

 • Életvidám tábor- életvezetési tábor hátrányos helyzetű fiataloknak.
 • Kortárs segítői alapképzés.
 • Tanulásmódszertan tréning.

 

Ifjúság 2000-2006 majd Fiatalok Lendületben 2007-2013 keretében

 • Egészségünk, mint közös Értékünk – (Our Health as a common Value) Ifjúsági Csere 2007.
 • Partnerkereső Szeminárium nemzetközi projekt előkészítése 2007-2008.

·         Európai Élettér címmel, Ifjúsági Csere 2007-ben.

 • Put an Art in Your Life: Lengyel ifjúsági cserén való részvétel 2005-ben.
 • Training of Multipliers for the European YOUTH Programme. Seminar 2005.
 • Nemzetközi Életfa Projekt címmel Ifjúsági Csere 2005 – ben.
 • Caracalla Ifjúsági Projekt címmel, Helyi kezdeményezés –2004-2005- ben.

 

Fenntartható fejlődést támogató programok.

 • „Városi Zöldsziget” vetélkedő általános iskolásoknak. ; Faültetési akciók.
 • „A legközösebb ügy a fenntartható fejlődés” című képzéssorozat és civil együttműködés.
 • Villamos közlekedésfejlesztés racionalizálására és zöldterület védelem tett kísérlet egy önkormányzati projektnél.
 • Városi zöldterületek védelmére civil kezdeményezés, véleményezés, kifogásolása, eljárás.
 • Zöldterület kezelési problémák kifogásolása, javaslattétel.
 • Lakótelep közterület rekonstrukció terveinek, és végrehajtásának környezetpszichológiai, és környezetvédelmi véleményezése.


Kutatás+Fejlesztés

 • Ökopszichológiai és környezetpszichológiai kutatások; környezeti nevelés módszertani fejlesztés.
 • Lakótelepi közterület rekonstrukció terveinek, és végrehajtásának környezetpszichológiai, és környezetvédelmi véleményezése.
 • Középiskolások jövőre vonatkozó elvárásainak, célkitűzéseinek felmérő vizsgálat.
 • Az iskola szervezeti kultúrájának és pedagógiai módszereinek hatása a diákok tanulási motivációjára.

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlődés kontextusában.