Díszpolgárok

Dr. Telegdy Gyula


1935. június 5-én született Nagyszebenben. Nős, 3 gyermeke van.

Tanulmányait Pécsett végezte, az Orvostudományi Egyetemet 1959-ben fejezte be summa cum laude minősítéssel. 1962-ben laboratóriumi szakképesítést szerzett.

Orvostudomány kandidátusa (1966), orvostudomány doktora (1974), MTA levelező tagja (1990), MTA rendes tagja (1995).

Jelenlegi beosztás: SZTE Kórélettani Intézet, egyetemi tanár, MTA-SZTE Neurohumorális Kutatócsoport vezetője.

Korábbi beosztásai: 1975-2000 SZOTE Kórélettani Intézet igazgatója, 1985-1990-ig a SZOTE Orvoskar dékánja, 1990-1991. Tanári Testület elnöke. 1997-2000 a SZOTE Általános és Oktatási rektor helyettese.

Dékánsága alatt megszervezte az Orvosegyetemen az angol nyelvű képzést, amelyen eddig több mint 3000 külföldi diák regisztrált és az egyetemnek több mint 10 milliárd forint bevételt eredményezett valutában.

Egyetemi megbízatások: Az évek során 15 egyetemi bizottságnak volt ill. jelenleg is elnöke. Ezek közül kiemelkedő Egyetemi Tanácsi tagság több cikluson keresztül. PH.D. Iskola vezetése, Centrum Doktori Tanácsának elnöke, Oktatási Bizottság elnöke stb.

Oktatási tevékenység: 1975-ig élettan elméleti és gyakorlati oktatása, 1966-ig biokémia gyakorlati oktatása. 1972-73 Egészségügyi Világszervezet Human Reprodukciós Központja Karolinska Intézet. Stockholmban endokrinológia oktatása.

Szegeden 1975-től kórélettan oktatása általános orvos, fogorvos majd gyógyszerész hallgatók számára magyar és angol nyelven.

Tanszékvezetőként több mint 10.000 hallgatónak oktatta a kórélettant.

Kutatási tevékenység: Neuroendokrinologia: reprodukciós endokrinológia, neurohormonok, neuropeptidek idegrendszeri és endokrin hatásainak vizsgálata.

Munkatársai közül egy lett az MTA tagja, 3 MTA doktora és 17 szerzett Ph.D ill. kandidátusi minősítést, 2 egyetemi doktorit, három egyetemi tanár, kettő vezető főorvos.

Kutató munkájában jelentős hazai és nemzetközi kooperációt épített ki, 34 hazai és 44 külföldi kutatóval működött együtt. 239 közös közlemény jelent meg. Ezek közül is kiemelkedő munkatársaival a Nobel-díjas Schallyva közölt 37 és a Holland Akadémia elnökével DeWieddel megjelentettet 68 közleményt.

Tanulmányutak: WHO Advance Course of Clinical Chemistry 1964 Koppenhága (3 hónap). 1964-65 egy év Lalor Foundation ösztöndíjas, Miami University, USA. 1968 májustól 1971 december-ig (2 év). Ford alapítvány ösztöndíjasa. Swedich Medical Res. Council Repr. Res. 1986. (3 hónap) University Dallas, Dept. Physiology. USA. Rövidebb tanulmányutak: Anglia, Franciaország, Olaszország, Dánia, Finnország, Hollandia, Szovjetunió, Lengyelország, Németország, Csehszlovákia.

Tudományos társasági tagságok: Alapító tag négy nemzetközi társaságban, továbbá tag 17 nemzetközi társaságban.

Tudományos testületi tisztségek: MTA Szegedi Területi Bizottságának elnöke, 1991-99, 2002-. MTA Orvostudományi Osztály elnöke 1999-, MTA elnökségének tagja 1999-, Egészségügyi Tudományos Testület elnökség tagja 1999-, Felsőoktatási Tudományos Testület elnöke 1993-, MTA Endokrin Bizottságának elnöke 1993-1996, Széchenyi-díj Bizottság Orvostudományi albizottságának tagja 1993-1997, 2002-, Magyar Élettani Társaság alelnöke 1993-98, Magyar Endokrin Társaság elnöke 1992-1995, Tudományos Minősítő Bizottság Elméleti Orvostudományi Bizottságának tagja 1980-megszűnésig, IBRO Nemzeti Bizottságának a társelnöke 1993-, Magyarország képviselője az MTA kiküldöttjeként az European Medical Research Council-ban 1993-1996, OTKA Élettani Szakkollégium Élettani zsűrijének tagja 1993-1997, MTA Orvostudományi Osztály Elméleti Orvostudományi Bizottságának elnöke