Díszpolgárok

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla


Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla 1913-ban Kolozsváron született, 1929-óta él Szegeden. Középiskolai tanulmányainak utolsó két évét, valamint egyetemi tanulmányait városunkban végezte. Itt szerezte meg 1936-ban matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét, \”summa cum laude\” eredménnyel doktorált. Kitüntetéses doktorrá avatására 1937-ben került sor. Külföldi tanulmányutak után 1939-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika tanszékére nevezték ki, röviddel ezután a szegedi egyetemen magántanárrá habilitálták.

1948-tól az egyetem rendes tanára tanszékvezető professzora az 1983-ban bekövetkezett nyugalombavonulásáig. A Magyar Tudományos Akadémia Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója.

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla professzor fél évszázadon keresztül vett részt a magyar felsőoktatás munkájában. Matematikai tanárok és matematikus szakemberek ezreinek képzésében vett részt, kiemelkedő szerepe volt a matematika több ága oktatásának szegedi bevezetésében. Legjelentősebb tevékenysége a függvénytan és a funkcionálanalízis tárgyak oktatása.

Korszerű, világos, nagyszerűen felépített előadásainak országos híre volt. Valós függvénytani tankönyvét, amelyet több nyelvre lefordítottak, világszerte használták és használják ma is.

Több mint másfélszáz dolgozat, valamint három monográfiája világszerte ismert és elismert számtalanszor idézett dokumentumai pályafutásának. Tudományos tevékenységét számos hazai és külföldi elismerés követte, 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1956-ban pedig rendes tagjává választották. 1950-ben és 1953-ban Kossuth-díjban, 1978-ban pedig Állami-díjban részesült. A Drezdai Műszaki Egyetem, a Turkui Egyetem, a Bordeaux-i Egyetem és a József Attila Tudományegyetem tiszteletbeli doktora. Többek között tiszteletbeli tagjává választotta az ír és a finn akadémia.

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus jelenleg Szeged város legtekintélyesebb és legelismertebb tudósa, akit mind Szeged, mind az ország, valamint a külföldi szakemberek egyaránt tisztelnek és nagyrabecsülnek.

Személyében a Közgyűlés olyan tudóst részesít a díszpolgári kitüntetésben, akire városunk minden polgára büszkén tekinthet.

Kelt: Szegeden, 1991. május 21-én.