Díszpolgárok

Dr. Solymosi Frigyes


1931-ben született Kisteleken. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát 1955-ben. Tanítómestere, Szabó Zoltán akadémikus, reakciókinetikus. 1962-től megszakításokkal külföldön, Cambridgeben, Berlinben, Liverpoolban, Münchenben tevékenykedett. 1972-ben Akadémiai-díjat kapott.

Évekig a Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék mellett működő kutatócsoportban dolgozott, 1984-ben lett tanszékvezető a JATE-n.

1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, majd 1990-től rendes tag, 1992-től az Európai Akadémia tagja.

Kutatási területe: a heterogén katalízis, szilárdtestkémia, felületkémia, reakciókinetika. A MTA Reakciókinetikai Kutató Csoportjának vezetője. Az utóbbi 15 évben nagy erőfeszítések árán sikerült beszerezni és kiépíteni korszerű laboratóriumokat, ennek eredményeként a makroszkópikus jellegű, klasszikus kinetikai vizsgálatokat felváltották a modern felületvizsgálatok. Ezzel nemcsak időben tudják követni a reakciókat, hanem atomi szinten tudják tanulmányozni az egymást követő vegyi folyamatokat, az anyagok részecskéinek kölcsönhatását. Vizsgálták a katalitikus folyamatok reakciók közti termékeinek kémiáját. Hatékony módszereket találtak annak kimutatására, hogy miféle közti anyag keletkezik a katalizátor felületén, miközben a reakció végbemegy. Másokat megelőzve kezdtek foglalkozni a szén-dioxid kémiájával.

Négy évtizede dolgozik ezen a területen. 1993-ban lett az MTA elnökségének tagja. Ebben az évben kapta meg a kutatóknak adható legnagyobb elismerést, a Széchenyi-díjat.

Rendszeresen hívják rangos külföldi egyetemekre és intézetekbe vendégprofesszornak, előadókörutakat tesz a világ minden táján, ott a neve a legtekintélyesebb szaklapok szerkesztőbizottsági névsorában. A rendszerváltás óta megszaporodtak egyetemszervezési, tudománypolitikai témákat tárgyaló publikációi. Két monográfia szerzője, melyek a szilárdtestkémia és katalízis tárgyában születtek. Több mint 300 tudományos közleménye jelent meg nemzetközi szakfolyóiratokban.

Kelt Szegeden, 1999. május 21-én.