Díszpolgárok

Dr. Kristó Gyula


Dr. Kristó Gyula 1939. július 11-én született Orosházán. 1957 óta megszakítás nélkül Szegeden él. A JATE  Bölcsésztudományi Karán 1962-ben szerzett magyar-latin-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Előbb a JATE oktatója, majd 1978-tól egyetemi tanár, tanszékvezető lett. 1982 és 1985 között az egyetem rektora 1987 és 1989 között a bölcsészkar dékánja volt.

Mint a magyar középkor kutatója 50 könyvet írt és többszáz tanulmányt tett közzé, amelyek révén nemzetközi hírű tudós lett. Számos külföldi tudós keresi fel Szegeden, akik eszmét cserélni, tudásukat gyarapítani érkeznek hozzá. Munkásságában két olyan műre kell felhívni a figyelmet, amelyeknek spiritus rectora és mások mellett szerzője is volt, és amelyek messze vitték a professzor, a szegedi középkorász műhely és Szeged jó hírét. Az egyik a Korai magyar történelmi lexikon (9-14. század)  Bp. 1994., a másik az Anjou-kori oklevéltár, amelynek 4 kötete jelent meg ezideig és újabb 4 megjelenése a közeljövőben várható.

Kristó Gyula nemcsak saját tudományos munkásságát végzi, hanem több évtizedes tevékenysége során középkorász műhelyt és iskolát szervezett maga körül, amely önálló kiadványsorozattal is rendelkezik. A sorozat címe: Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, amelynek eddig 6 kötete jelent meg. A sorozat egyébként az egyedüli középkori témájú könyvsorozat hazánkban.

A nemzetközi tekintélyű tudós munkássága során városáról sem feledkezett meg. Főszerkesztésében készült el Szeged történeti monográfiájának (I-IV.) kötete, és a köteteket kísérő kronológia. Az első kötet szerkesztési munkálatait is ellátta. E vállalkozás 80-100 évig terjedő időre szól. Ennyi idő múlva kell ismét új monográfia írására gondolni. Az öt kötet Szeged múltjának szinte kimeríthetetlen kincsesbányája: összefoglalja az eddigi kutatási eredményeket, új kutatási irányokra hívja fel a figyelmet.

A város anyagi támogatása mellett nem kevés az érdeme abban, hogy a város történeti monográfiája 15 év alatt elkészült. Szegednek külön dicsősége, egyetlen magyarországi nagyvárosnak sem teljes még a monográfiája, holott nem egy olyan is van, amely előbb fogott hozzá a munkálatokhoz.

Tudományos teljesítményei mellett részt vesz a város közéletében is. Számos beszédet tartott városi ünnepeken és részt vesz a Dugonics Társaság életében.

Több város ajándékozta meg már monográfusát díszpolgári címmel: a közeli városok közül Hódmezővásárhely és Szabadka. Szegeden 1998-ban kapta meg a Díszpolgári címet.