Egyesületek

Dél-Alföldi Innovációs Tanári Egyesület


BEMUTATKOZIK A DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS TANÁRI EGYESÜLET
Céljaink:
Az Egyesület azzal a céllal jött létre 11 középiskolai tanár döntésével, hogy segítsük megismertetni a pedagógiai munkában fellelhető újszerű folyamatokkal kapcsolatos véleményeket.
Képviselni kívánjuk, hogy elkötelezettek vagyunk azon megújulások iránt, amelyek az oktatás-nevelés minőségi elvű működését eredményezik.
Kiknek a figyelmébe ajánljuk tevékenységünket?
A középiskolás korosztálynak (képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés)
Középiskolásokat nevelő intézményeknek, családoknak (kooperáció, pedagógiai kondíciók fejlesztése)
Egyéb pedagógiai munkát végző közösségeknek szervezeteknek (együttműködés, forrásszerzés)
Pedagógiai kutatásban, fejlesztésben érdekelt szakembereknek (tudományos tevékenység)

Alapelveink:
A középiskolás korosztály személyiségfejlesztésének elősegítése.
A programjainkkal a közoktatás tartalmi megújításának előmozdítása.
Interkulturális, eurouniós és eurorégiós értékek beépítése a napi pedagógiai munka gyakorlatába.

Tervezett módszereink:
§ Fórumok,
§ előadások,
§ pályázatok,
§ tapasztalatcserék,
§ szakemberek, alkotó pedagógusok bemutatkozásának szervezése.

Kiknek a jelentkezését várjuk Egyesületünk tagjai sorába?
Szakmájuk iránt elhivatottságot érző pedagógusokat.
A saját gyermekük vagy gyermekeik nevelésében segítést igénylő szülőket.
Szakértelmüket a megújulás és a megújítás hitével továbbadó szakembereket.