Egyesületek

Csermely Környezetvédelmi Egyesület


Egyesületünket 2003-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy a környezetünkben lévő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogjuk, valamint a környezet- és természetvédelem területén felmerülő problémákat hatékonyan orvosoljuk.

Természetvédelmi kutatásainkat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Biológia Tanszékével, a Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztályával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád Megyei Helyi Csoportjával, a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesülettel (CSEMETE) és Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesülettel (VacKörTE) közösen végezzük. A projektek keretében Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye természetes és természetközeli élőhelyeit térképezzük fel. Az eddigi folyamatos terepmunkák eredményeképp dr. Gaskó Béla 25 terület helyi és 8 országos védettségére tett javaslatot. Elkezdődött az Ócsai valamint a Gemenci Tájvédelmi Körzet rovartani kutatása is.

Tagjaink sorából többen rendszeresen részt vesznek a CSEMETE, az MME Csongrád Megyei Helyi Csoport, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (SZTE JGYTFK) Környezetvédelmi Klub valamint a VacKörTE környezeti nevelési programjaiban, erdei iskolákban és nyári természetismereti táborokban. A környezet- és természetvédelem jeles napjainak városi rendezvényeiben tagtársaink is szervezői munkát vállalnak. Ezeken kívül még számos egyéb vetélkedősorozat szervezésébe is bekapcsolódtunk.

Megalakulásunk óta tartunk előadásokat óvodás, általános illetve középiskolás gyerekeknek hazánk természeti értékeiről és környezeti problémáiról. Egyetemi város lévén nem felejtkezhetünk el a különböző szakos hallgatók szemléletformálásáról sem.