Szeged MJV PH szervezete

Belső Ellenőrzési Osztály


 

A Belső Ellenőrzési Osztály fő tevékenysége:

 

  • meghatározott időszakonként ellenőrzi a Közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szerveket, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait

  • lefolytatja az elrendelt célvizsgálatokat, eseti ellenőrzéseket

  • vizsgálja és értékeli, hogy az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e a szabályozott követelményeknek

  • ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében

 

Az Osztály teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.