Alapítványok

BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY


Az Alapítvány az 1995-ben elhunyt Baka István költő, író, műfordító szellemi és tárgyi örökségének közkinccsé tétele érdekében jött létre 1998-ban. E szűkebb szándék mellett a közhasznú Alapítvány céljai között szerepel még a  magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek értékeinek bemutatása, népszerűsítése; a művek alkotóinak, előadó-művészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása;  a műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.

Az Alapítvány legfőbb feladatainak tartja: rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvpremierek, szavalóversenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezését vagy támogatását;  az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók megjelenésének elősegítését;  az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetését vagy támogatását és  a fontosabb évfordulókról való megemlékezést.