Alapítványok

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány


A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány 2005. március 18-án alakult. Célja, hogy segítse a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karára járó hallgatókat tanulmányaikban, és színesebbé tegye számukra az egyetemen eltöltött éveket. Ennek érdekében rendezvényeket szervezünk és támogatunk (szakestek, táborok, tudományos konferenciák), valamint tanulmányi/szociális ösztöndíjakat adunk az SZTE TTK hallgatóinak.


Fiatal, induló alapítványként minden segítséget szívesen fogadunk bármilyen formában.


“Az alapítvány fő céljai:
 • Az Alapítvány szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán (továbbiakban SZTE TTK) tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak.


 • Az Alapítvány támogatja az SZTE TTK hallgatóit vállalkozói tevékenységük kibontakozásában, ösztönzi hallgatói vállalkozások létrehozását és segíti azok indulását.


 • Az alapítvány támogatja az oktatás korszerűsítését, elősegíti a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését.


 • Az alapítvány támogatja az SZTE TTK rendezvényit, amelyeken az SZTE TTK hallgatói, ill. hallgatói közösségei részt vesznek.


 • Az Alapítvány ösztönzi és segíti a színvonalas szellemi alkotások, tanulmányok, dolgozatok stb. kiadását, ezek készítőit, továbbá anyagilag támogatja a különböző hazai és külföldi tanulmányutakat és ösztöndíjakat.


 • Az Alapítvány támogatja az SZTE TTK hallgatóinak, doktorandusz hallgatóinak és oktatóinak tömegsport és versenysport jellegű tevékenységét, ezen belül segítséget nyújt sportrendezvények szervezéséhez és lebonyolításához. Jutalmazza a kimagasló sporteredményt elérő diákokat, doktorandusz hallgatókat és oktatókat.


 • Az Alapítvány támogatja a hallgatók egészségének védelmét, megőrzését célzó kezdeményezéseket.


 • Az Alapítvány felkarolja azokat a törekvéseket, amelyek a határon inneni és a határon túli magyar értelmiség, illetve leendő magyar értelmiség közötti kapcsolatok kialakítására irányulnak.


 • Az Alapítvány támogatja az SZTE TTK épületeinek és azok környezetének szépítését, tisztán tartását, továbbá igyekszik az STE TTK oktatóinak és hallgatóinak munkakörnyezetét javítani, fejleszteni.


 • Az Alapítvány célja, hogy az egyetemi szféra és a társadalom kapcsolatát javítsa. Ennek keretében igyekszik a kar és a hallgatók kutatási, oktatási, munkavállalói tevékenységét a társadalom számára felhasználható formában közvetíteni, eredményét népszerűsíteni.

Az alapítvány a fentiek elérése érdekében a következő feladatokat látja el:
 • Tudományos konferenciákat szervez és rendez


 • Szakmai eszmecseréket, találkozókat szervez és rendez.


 • Oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez.


 • Előadásokat tart.


 • Előadásokat, előadóesteket szervez és rendez.


 • Adatbanki tevékenységet végez.


 • Publikációs tevékenységet végez.


 • Szakmai közleményeket ad ki.


 • Könyveket ad ki.


 • Lapot ad ki


 • Pályázatokat hirdet.


 • Pályázatokat ír, segít, koordinál és támogat.


 • Tanulmányutakat, szakmai cserekapcsolatokat szervez.


 • Közhasznú céljai elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytat.”

Szegedi Természettudományi Kar
Hallgatói Közhasznú Alapítvány alapítóokirata