Pályázat (számviteli ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

pályázatot hirdet

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda

határozott időre szóló számviteli ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

 • a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy

b) gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy

c) középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, vagy statisztikai, vagy banki ügyintézői, vagy informatikai, vagy, műszaki, vagy logisztikai, vagy menedzserasszisztens szakképesítés, továbbá mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély,

 • államháztartási területen szerzett tapasztalat,

 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,

Az ellátandó feladatok ismertetése:

A számviteli ügyintéző munkakörébe tartozik a pénzügyi előadóktól átvett számviteli anyagok utalványrendeletei alapján történő kontírozás, könyvelés. A könyviteli zárlat (havi, negyedéves, éves) során a folyamatos könyvelés teljesé tétele érdekében elvégzi a szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat. Részt vesz a könyvviteli zárlat keretében az időszaki / éves költségvetési – és mérlegjelentések elkészítésében és feladásában.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. benyújtásának határideje: 2019. november 22.,

 2. elbírálásának határideje: 2019. november 29.,

 3. benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2019. december 2. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A kinevezés határozott időre, fizetés nélküli szabadság miatti helyettesítés időtartamára szól, előreláthatóan 2023. januárjáig. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),

 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),

 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.