Pályázat (Rendezvényszervező szakalkalmazott)

Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház – Szeged- Kiskundorozsma

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház
intézmény

Rendezvényszervező szakalkalmazotti

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

–   Határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszony;

Foglalkoztatás jellege:

–   Teljes munkaidős;

A munkavégzés helye:

–   Csongrád megye, 6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12.;

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

–  Közreműködés a művelődési ház programjainak előkészítésében és lebonyolításában – az intézmény honlapjainak feltöltése (aktuális információk, fotók, stb.), napi szintű gondozása, kapcsolattartás a Ritek Zrt.-vel, közösségi portálok napi szintű kezelése, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása és részvétel azok elszámolásában, a rendezvények ügyleti teendőinek ellátása, adminisztrációs feladatok elvégzése;

Illetmények, juttatások:

–  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak;

Pályázati feltételek:

–    Felsőfokú végzettség, rendezvényszervezői képzettség;
–    Közművelődési vagy rendezvényszervezői tapasztalat;
–    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
–    Magyar állampolgárság;
–   Büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–    Részletes szakmai önéletrajz;
–    A szakirányú végzettséget, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolatai;
–   Erkölcsi bizonyítvány – 3 hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

–    2019. április 20-tól

A pályázat benyújtásának határideje:

–    2019. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Hajdu Géza igazgató nyújt, a 62/463-112 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–    Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház – 6791 Szeged – Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSMŰV/128/2020/Ioo1 valamint a munkakör megnevezését:
Rendezvény szervező szakalkalmazott;
–    Elektronikus úton Hajdu Géza igazgató részére a petofi.muvhaz@int.ritek.hu email címre;
–    Személyesen a Petőfi Sándor Művelődési Házban, 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.;

A pályázat elbírálásának módja:

–    Szakértő bevonásával a döntést az igazgató hozza;

A pályázat elbírálásának határideje:

–    2019. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

–    Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja – 2020. március 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

–    2020. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.