Pályázat (pénzügyi ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala – Közgazdasági Iroda
határozott időre szóló pénzügyi ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
• gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A pénzügyi ügyintéző munkakörébe tartozik egy adott pénzügyi-számviteli program rendszerében kötelezettségvállalást rögzítése, számlaérkeztetése, kontírozása, átutalásokat végzése, a pénzügyileg teljesített tételek feldolgozása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés számára a számlakivonatok alapján, továbbá az analitikus nyilvántartás havonta történő egyeztetése a főkönyvi könyveléssel.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat
1) benyújtásának határideje: 2020. november 20.,
2) elbírálásának határideje: 2020. december 04.,
3) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2020. december 07. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A kinevezés határozott időre, fizetés nélküli szabadság miatti helyettesítés időtartamára szól, előreláthatóan 2022. decemberéig. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el)
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.