Pályázat (pénzügyi ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda
határozatlan időre szóló pénzügyi ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
• a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy
b) gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy
• c) középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, vagy statisztikai, vagy banki ügyintézői, vagy informatikai, vagy, műszaki, vagy logisztikai, vagy menedzserasszisztens szakképesítés, továbbá mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély,
• közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A pénzügyi ügyintéző feladatkörébe tartozik az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó számviteli feladatok ellátása, pénzügyi adatszolgáltatások készítése a támogatással megvalósuló beruházások elszámolási feladataihoz (kötelezettségvállalás, analitikavezetés, pénzügy kifizetés, előkönyvelés); a havi költségvetési jelentések rovat és előirányzat mélységű könyvelési egyeztetésében való részvétel; belső jelentések, kimutatások, elemzések készítése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat
1) benyújtásának határideje: 2018. október 13.,
2) elbírálásának határideje: 2018. október 31.,
3) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2018. november 5. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet,
• a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• amennyiben a pályázó rendelkezik könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel, a nyilvántartásba vételt igazoló regisztrációs igazolást,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.