Pályázat (műszaki ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a Városüzemeltetési Iroda
határozatlan időre szóló műszaki ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
• felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség; vagy
• műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• építőipari műszaki ellenőri jogosultság,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• B kategóriás jogosítvány,
• közigazgatásban szerzett gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A műszaki ügyintéző munkakörébe tartozik az építőipari beruházások, felújítások koordinálása, a beruházó képviseletének ellátása, az önkormányzati tulajdont érintő építőipari jellegű kérelmek ügyintézése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

1) benyújtásának határideje: 2021. december 3.,
2) elbírálásának határideje: 2021. december 11.,
3) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

A pályázatra pályakezdők jelentkezését is várjuk. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2022. január 1. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével),
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.