Pályázat (közterület-felügyelő)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda – Közterület-felügyeleti Csoport
határozatlan időre szóló közterület-felügyelői posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
a) közigazgatási, rendészeti vagy katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy
b) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közigazgatási, rendészeti vagy katonai szakképesítés; vagy
c) közigazgatási, rendészeti vagy katonai középiskolai végzettség; vagy
d) középiskolai végzettség és közigazgatási, rendészeti vagy katonai szakképesítés; vagy
e) középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• közterület-felügyelői vizsga,
• közigazgatási gyakorlat,
• B kategóriás jogosítvány.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A közterület-felügyelő feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; a fenti feladatok ellátásához szükséges adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

  1. ) benyújtásának határideje: 2021. július 2.,
  2. ) elbírálásának határideje: 2021. július 9.,
  3. ) benyújtása kizárólag postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. fszt. 15.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2021. július 12. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet,
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi, a 2012. évi CXX. tv. 5. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).