Pályázat (közterület-felügyelő)

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala
határozatlan időre szóló közterület-felügyelői posztjára

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • a) közigazgatási, rendészeti vagy katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy
  b) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közigazgatási, rendészeti vagy katonai szakképesítés; vagy
  c) közigazgatási, rendészeti vagy katonai középiskolai végzettség; vagy
  d) középiskolai végzettség és közigazgatási, rendészeti vagy katonai szakképesítés; vagy
  e) középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői vizsga,
 • közigazgatási gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A közterület-felügyelő feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; a fenti feladatok ellátásához szükséges adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. ) benyújtásának határideje: 2018. január 19.,
 2. ) elbírálásának határideje: 2018. január 26.,
 3. ) benyújtásának helye (postai úton vagy személyesen): Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2018. január 29. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el)
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a 2012. évi CXX. tv. 5. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítványt.