Pályázat (közlekedési referens)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Iroda
határozatlan időre szóló közlekedési referens posztjára

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • a) közlekedésmérnöki szakképzettség; vagy
  b) építőmérnöki szakképzettség.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • szegedi közlekedési út- és közösségi közlekedési hálózat ismerete,
 • európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat,
 • kivitelezésben szerzett tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • felsőfokú vagy középfokú angol nyelvvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A közlekedési referens feladatkörébe tartozik Szeged MJ Város közlekedési hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó koncepciók elkészítésében való közreműködés; a közlekedési tárgyú pályázatokhoz, beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése; a beruházás előkészítése (beszerzési/közbeszerzési eljárásokban való szakmai közreműködés), koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek képviselete a beruházás folyamata során; helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések kezelése, módosításának előkészítése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. ) benyújtásának határideje: 2019. október 25.,
 2. ) elbírálásának határideje: 2019. október 31.,
 3. ) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2019. november 04. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,
 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.