Pályázat (közbeszerzési ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda
határozott időre szóló közbeszerzési ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • jogász vagy közgazdász szakképzettség.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • közbeszerzési referens szakképesítés,
 • közbeszerzési eljárásban szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A közbeszerzési ügyintéző feladata a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában, a szerződés megkötésében való közreműködés; a közbeszerzési bizottsági javaslatok előterjesztése; a közbeszerzési eljárás ellen benyújtott jogorvoslati kérelemre indult eljárásban a képviselet ellátása; a helyi Beszerzési Szabályzat módosításában, valamint a közbeszerzési terv, az előzetes összesítő tájékoztatók elkészítésében való közreműködés; utóellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. ) benyújtásának határideje: 2019. szeptember 11.,
 2. ) elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.,
 3. ) benyújtásának helye (postai úton vagy személyesen): Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2019. szeptember 23. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A kinevezés határozott időre, fizetés nélküli szabadság miatti helyettesítés időtartamára szól, előreláthatóan 2021. májusig. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,
 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.  mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el)
 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.