Pályázat (költségvetési ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala – Közgazdasági Iroda határozatlan időre szóló
költségvetési ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy
b) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy
c) gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy
d) középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, vagy statisztikai, vagy banki ügyintézői, vagy informatikai, vagy, műszaki, vagy logisztikai, vagy menedzserasszisztens szakképesítés, továbbá mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély,
• államháztartási területen szerzett tapasztalat,
• felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A költségvetési ügyintéző feladatkörébe tartozik az intézményfinanszírozás ellátása és könyvelése, egyes pénzügyi előirányzatok könyvelése, utalványozás előkészítése, érvényesítése, önkormányzati intézmények költségvetés tervezési és beszámolási munkájának felügyelete, intézmény kontrolling, közreműködés az önkormányzati és intézményi költségvetési beszámoló, mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentések elkészítésében, önkormányzati költségvetési- és zárszámadási rendeletben való közreműködés, MÁK pénzügyi beszámolórendszer kezelése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat
1) benyújtásának határideje: 2021. március 12.,
2) elbírálásának határideje: 2021. március 19.,
3) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2021. április 19. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet a bruttó fizetési igény megjelölésével,
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.