Pályázat (Kertészeti ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala – Városüzemeltetési Iroda
határozatlan időre szóló kertészeti ügyintéző posztjára

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
• kertészmérnöki vagy erdőmérnöki vagy táj- és kertépítő mérnöki vagy tájrendező mérnöki vagy természetvédelmi mérnöki szakképzettség.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• B kategóriás jogosítvány.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A kertészeti ügyintéző munkakörébe tartozik Szeged Megyei Jogú Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő zöldfelületek, parkok, játszóterek és azok környezetét érintő fenntartási feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a költségvetési irányzatok felhasználásával kapcsolatos javaslatok elkészítése, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldterület, fás szárú növények, önkormányzati köztemetők, játszóterek és utcabútorok fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységének koordinálása, ellenőrzése, közterületi parlagfű mentesítéssel, fakivágással, fapótlással kapcsolatos hatósági ügyek intézése, zöldterülettel kapcsolatos bejelentett panaszok kivizsgálása, a nyomvonalas kábelfektetések kertészeti szempontból történő közműegyeztetéseinek lefolytatása a tervezőkkel.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat
1) benyújtásának határideje: 2020. október 26.,
2) elbírálásának határideje: 2020. november 6.,
3) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2020. november 9. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet,
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
• az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.