Pályázat (gazdálkodási aljegyző)

cimer

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

pályázatot hirdet

Szeged Megyei Jogú Város Gazdálkodási Aljegyzője

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

 • a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, továbbá

b) jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és

c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • költségvetési, gazdálkodási területen szerzett gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:

A gazdálkodási aljegyző munkaköri feladatai közé tartozik többek között az önkormányzati költségvetés elkészítésének koordinálása; az Önkormányzat intézményi gazdálkodásának figyelemmel kísérése; a költségvetési és vagyongazdálkodási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre történő előkészítésének ellenőrzése; a gazdálkodással kapcsolatos ügyek helyzetének, a munkateher és a munkavégzés feltételeinek figyelemmel kísérése; a jegyző által meghatározott ügyekben kiadmányozási jog gyakorlása, távollétében a jegyző helyettesítése; a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó ügyek végrehajtásának szervezése, koordinálása.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. benyújtásának határideje: 2019. november 25.,

 2. elbírálásának határideje: 2019. november 29.,

 3. benyújtása kizárólag postai úton, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

A határozatlan időre szóló aljegyzői munkakör betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján Szeged MJV Jegyzőjének javaslatára Szeged MJV Polgármestere dönt. Az aljegyzői munkakör leghamarabb 2020. január 1. napjától tölthető be. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el),

 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),

 • iskolai végzettséget, továbbá a szakvizsgát vagy a mentesítést tanúsító okirat másolatát,

 • a kétévi közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumot,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt az alábbiak szerint:

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben kell benyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!