Pályázat (belső ellenőr)

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
pályázatot hirdet Szeged MJV Polgármesteri Hivatala
határozott időre szóló belső ellenőr posztjára

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • a) jogász; vagy közgazdász; vagy gazdaságinformatikus; vagy informatikus közgazdász; vagy igazgatásszervező; vagy közigazgatás-szervező; vagy okleveles közigazgatási szakértő; vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség; vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásába vételt lehetővé teszi; VAGY
  b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettség; VAGY
  c) a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettség és

  1. okleveles pénzügyi revizori szakképesítés; vagy
  2. pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés, vagy
  3. pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképesítés; vagy
  4. ellenőrzési szakelőadói szakképesítés; vagy
  5. okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; vagy
  6. költségvetési ellenőri szakképesítés; vagy
  7. mérlegképes könyvelői szakképesítés; vagy
  8. a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri szakképesítése; vagy
  9. az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri szakképesítése (CISA); vagy
  10. közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői szakképesítés; vagy
  11. felsőfokú költségvetési szakképesítés; vagy
  12. felsőfokú államháztartási szakképesítés; vagy
  13. államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szakképesítés; vagy
  14. államháztartási ügyintézői szakképesítés; vagy
  15. elektronikus információbiztonsági vezetői szakképesítés; vagy
  16. integritás tanácsadói szakképesítés; vagy
  17. vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés ÉS
 • az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • a pályázó szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában,
 • okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői képesítés,
 • belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett gyakorlat,
 • kontrolling területén szerzett gyakorlat,
 • adótanácsadó szakképesítés.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A belső ellenőr feladata a 2021. évi belső ellenőrzési tervben szereplő, Szeged MJV Polgármesteri Hivatalára és a tervben szerepeltetett költségvetési szervekre vonatkozó irányítószervi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása.

Illetmény és egyéb juttatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat

 1. ) benyújtásának határideje: 2020. november 20.,
 2. ) elbírálásának határideje: 2020. december 04.,
 3. ) benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, cím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába vételétől függően, de legkorábban 2021. január 01. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A kinevezés határozott időre, a 2021. évi belső ellenőrzési tervben szereplő, Szeged MJV Polgármesteri Hivatalára és a tervben szerepeltetett költségvetési szervekre vonatkozó irányítószervi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásának időtartamára szól 2021. december 31.-ig. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet
 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el)
 • az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el),
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • a legalább két éves vagy legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,
  – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.