Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett amellett, hogy honlapját a 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye. E nyilatkozat 2022. 05. 16. napján készült az Önkormányzat által elvégzett önellenőrzés alapján.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.szegedvaros.hu/ honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap megfelel a 2018. évi LXXV. törvénynek, az alábbi kivételekkel:

  • Az önkormányzati képviselők által nem akadálymentes formában feltöltött dokumentumok, különösen a vagyonnyilatkozat, amelynél a 2007. évi CLII. törvény 11.§ (2) bekezdése az elektronikus kitöltést csak opcióként tünteti fel.
  • Külső szervezetektől (pl. társhatóságoktól, bíróságoktól) érkezett, az Önkormányzat által közzétett dokumentumok, amelyek nem elektronikusan vagy nem akadálymentes formában érkeznek be. A kibocsátó szervezet elérhetősége és a dokumentum iktatószáma feltüntetésre kerül az ilyen dokumentumok mellett.
  • Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének közlönyei
  • 2022. április 27. előtt keletkezett, kézi aláírással ellátott iratok (tipikusan szkennelt pdf állományok), amelyeket a felolvasóprogramok valószínűleg nem tudnak értelmezni. 

Visszajelzés, elérhetőségek, ellenőrző szervezet

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az helpdesk@szeged.eu címen jelezheti. Az Önkormányzat a jelzésre a 2018. évi LXXV. törvény 4.§ (2) bekezdés alapján 30 napon belül köteles válaszolni. 

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Ha határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Hivataltól, akkor a következő szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési címe: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálata: +36 1 450 3070

E-mail címe: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Weboldala: https://kifu.gov.hu/

 

Jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Szeged, 2022. május 17.

Dr. Martonosi Éva 
jegyző

 

A nyilatkozat digitálisan aláírt változata letölthető honlapunkról.