Adóügyi információk

Tisztelt Adózó/Felhasználó!

Minden adónemben az E-Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) van lehetőség ügyindításra, új meghatalmazás rögzítésére és benyújtására, valamint az adófolyószámlák egyenlegeinek lekérdezésére.

Javasoljuk az űrlapok kitöltésénél a Edge böngésző használatát.

A helyi adók és gépjárműadó elektronikus úton történő befizetéséről részletes tájékoztatás a következő linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_adok_dijak_illetek

Számlaszámok

Helyi adózással kapcsolatos információk

Adózási naptár

Határidő

Adónem

Az adófizetés és adóbevallás jogcíme

Ideiglenes iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.
Iparűzési adó KATA adóalanyok tételes adóba való bejelentkezésének a határideje a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül.
Jövedéki adó Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentésének a határideje a tulajdonszerzést követő 15. nap.
2020. január 15. Építményadó Az építményadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése.
2020. január 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó december havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
2020. január 15. Iparűzési adó Adómentességet igénybe vevő, illetve az előző évben tevékenységét szüneteltető KATA vállalkozások adóbevallás benyújtási kötelezettsége.
2020. január 15. Telekadó A telekadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése.
2020. február 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó január havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2020. február 15. Iparűzési adó KATA adóalanyok változás bejelentése (KATA adóalanyok tételes adóba való be-, illetve kijelentkezése).
 2020. március 15.  Építményadó I. félévi adóbefizetés
 2020. március 15.  Gépjárműadó I. félévi adóbefizetés
 2020. március 15.  Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó február havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. március 15.  Iparűzési adó I. félévi adóelőleg befizetése
 2020. március 15.  Telekadó I. félévi adóbefizetés
 2020. március 31.  Talajterhelési díj Talajterhelési-díj bevallási és befizetési kötelezettsége
 2020. április 15.  Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó március havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. május 15.  Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó április havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. május 31.  Iparűzési adó A 2019. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2019. évben befizetett adóelőleg + feltöltési kötelezettség, valamint a tényleges adó különbözet megfizetésének esedékessége. (Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, illetve igényelhető vissza a különbözet.)
 2020. június 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó május havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. július 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó június havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. augusztus 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó július havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. szeptember 15. Építményadó II. félévi adóbefizetés
 2020. szeptember 15. Gépjárműadó II. félévi adóbefizetés
 2020. szeptember 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó augusztus havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
 2020. szeptember 15. Iparűzési adó II. félévi adóelőleg befizetése
 2020. szeptember 15. Telekadó II. félévi adóbefizetés
2020. október 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó szeptember havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2020. november 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó október havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2020. december 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó november havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2020. december 20. Iparűzési adó Iparűzési adó adóévi adóelőleg-kiegészítés bevallása és az adóelőleg-kiegészítés megfizetése. (2020. évben azon adóalanyok kötelezettek adóelőleg-kiegészítésre, akiknek a 2019. adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladja a 100 millió forintot.)