Adatvédelmi információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)  a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következő dokumentumokat tesszük közzé.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
  • neve: RITEK Zrt. részéről Dr. Varga Balázs (6724 Szeged, Huszár u. 1.)
  • e-mail címe: varga.balazs@ritek.hu
  • telefonszáma: +36 62 421-247

Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Portál (www.szegedvaros.hu) és Közbeszerzési Portál (kozbeszerzes.szeged.eu) weboldalakon kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban