Adatvédelmi információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)  a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következő dokumentumokat tesszük közzé.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
  • neve: RITEK Zrt. részéről Dr. Varga Balázs (6724 Szeged, Huszár u. 1.)
  • e-mail címe: varga.balazs@ritek.hu
  • telefonszáma: +36 62 421-247

Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Portál (www.szegedvaros.hu) és Közbeszerzési Portál (kozbeszerzes.szeged.eu) weboldalakon kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbízásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – művészeti támogatás pályázat (magánszemélyek részére), egyedi támogatási kérelemmel kapcsolatban magánszemélytől

Adatkezelési tájékoztató – támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékosügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Idősügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek működési támogatása, rendezvény szervezés, sportszervezetek utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek adatbázisával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Adásvételi szerződéssel és szolgalmi jogról szóló megállapodással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Társasházi ügyekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ajánlóívek

Adatkezelési tájékoztató – Bírósági ülnökök megválasztása

Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő

Adatkezelési tájékoztató – Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási névjegyzék

Adatkezelési tájékoztató – Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásával kapcsoltban (bontási-, építési, használatbavételi-, fennmaradási-, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezés)

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelemmel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági tájékoztatás kérésével, vagy hatósági nyilatkozat kérésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárással kapcsolatban (jogutódlás, használatbavétel, bontás befejezés)

Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A Közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban