Adatvédelmi információk
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)  a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következő dokumentumokat tesszük közzé.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége /2019. október 1-től/:
 
neve: dr. Zelei Zoltán
levelezési címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
e-mail címe: dpo@szeged.eu
telefonszáma: +36-62-564-431

 

Elérhető adatkezelési tájékoztatók >>>