Pályázati felhívás – Idegenforgalmi támogatási keret 2015

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keretre.

A pályázat célja: szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege: 4.000.000 forint. 

Pályázati felhívás – Ifjúsági támogatási keret 2015

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

a 2015. évi Ifjúsági támogatási keretre.

A pályázat célja:
-„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 3.000.000 forint. 

Pályázati felhívás – művészeti pályázatokra

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
művészeti mecenatúrájának részeként

Pályázatot hirdet

I.  Művészeti alkotói támogatásra,
II.  Művészeti  pályakezdői támogatásra,
III.  Művészeti ösztöndíjra. 

„MOMENTUMOK a városban” c. pályázati felhívás

A Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület

– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatásával –

MOMENTUMOK a városban
címmel

pályázatot hirdet. 

Pályázati felhívás – városi ösztöndíj 2014/2015-ös tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel.

Pályázatot nyújthat be, aki:

  1. nappali tagozatos hallgató,
  2. 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
  3. első, alap-, osztatlan-, mester-, vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat,
  4. a 2013/2014-es tanév II. (tavaszi) félévben a fenti képzésén „aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett).

Az ösztöndíj két szemeszterre szól, amelynek összege havi 10.000 Ft. 

Pályázati felhívás – helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2014

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

Pályázati felhívás – Sport keret utánpótlás-nevelés támogatása 2014. évi kiírás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2014. évi Sport keret Utánpótlás-nevelés támogatása címmel

A pályázat célja: azon sportszervezetek támogatása, amelyeknek elsődleges célja az utánpótlás korú sportolók nevelése.
A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek azok a sportszervezetek, amelyek valamelyik pontnak eleget tesznek az alábbi elvárások közül:

1. Az utánpótlás-nevelés érdekében rendelkezik bázisiskolával és együttműködésüket részletes, kétoldalú megállapodás rögzíti.

2. Az utánpótlásból kinövő sportoló számára saját egyesületen belül biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a felnőtt korcsoportba fellépve folytathatja az élvonalban a  versenyzést.

3. Együttműködési megállapodást köt más szegedi sportszervezettel, amely vállalja, hogy befogadja és versenyezteti a felnőtt korcsoportot elérő sportolóját.

A pályázat keretösszege: 4 millió forint 

Pályázati felhívás – ifjúsági támogatási keretre 2014

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014. évi Ifjúsági támogatási  keretre.

A pályázat célja:

  • „A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
  • „B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
  • „C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 1.500.000 forint

Pályázati felhívás – idegenforgalmi támogatási keretre 2014

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2014. évi Idegenforgalmi támogatási keretre.

A pályázat célja:
szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege: 2.000.000 forint 

Pályázat – Helyi személyszállítási közszolgáltatás

Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, a 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján.

Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet 

Pályázati felhívás – idegenforgalmi támogatási keretre 2013

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2013. évi Idegenforgalmi támogatási keretre.
A pályázat célja: szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.
A pályázat keretösszege: 2.000.000 forint 

Pályázati felhívás – ifjúsági támogatási keretre 2013

  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2013. évi Ifjúsági támogatási  keretre.

A pályázat célja:

-„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 1.500.000 forint.

Pályázati felhívás – egyházi célú támogatási keretre 2013

 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2013. évi Egyházi célú támogatási  keretre.
A pályázat keretösszege: 16.000.000 forint.
Pályázatot nyújthatnak be:

Bankszámlával rendelkező szegedi székhelyű vagy tevékenységét Szegeden végző jogi személyiséggel rendelkező egyházak vagy egyházi intézmények. 

Pályázati felhívás – Tápéi komp üzemeltetésére

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. továbbiakban:Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján ezúton pályázati felhívást tesz közzé a Szeged Megyei Jogú Város Szeged Tápé városrész – Tápéi rét között a Tisza folyó 177+880 – 177+860 fkm szelvényben (4412. számú országos közút közlekedési lehetőségének fenntartása) menetrend alapján komp közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. 

Pályázati felhívás – 2013. évi Idősügyi és városrészi közösségi programok támogatási keretre

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
pályázatot hirdet
a 2013. évi Idősügyi és városrészi közösségi programok támogatási keretre
A pályázat célja:
A generációk közötti együttműködés erősítése, a generációk közötti kapcsolatok mélyítését elősegítő városrészi közösségi programok, továbbá a szervezetek folyamatos működésének támogatása. 

Pályázati felhívás – 2013. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
pályázatot hirdet
a 2013. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre
A pályázat célja:
A fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítésének támogatása, a fogyatékos személyek és családjaik életvitelének, életminőségük javítása, rehabilitációjának elősegítő programok, továbbá a szervezet folyamatos működésének támogatása. 

Pályázati kiírás – művészeti támogatásokra

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
művészeti mecenatúrájának részeként
pályázatot hirdet
I. Művészeti alkotói támogatásra,
II. Művészeti pályakezdői támogatásra,
III. Művészeti ösztöndíjra.