Február 2, csütörtök,
Karolina, Karola, Aida
description

Szegedváros

February 02, csütörtök,
Karolina, Karola, Aida
weather mood
0 °C
0 °C / 0 °C

Dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató – a „Mentsük meg a postákat” petícióval kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Együttműködési megállapodásokkal, vagyonkezelési szerződésekkel, támogatási szerződésekkel (pl.: képviselői keretből), településrendezési szerződésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a közterület-felügyeleti csoporthoz érkező telefonos bejelentések rögzítésével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményeknél intézményvezetői és gazdasági vezetői megbízás, valamint vezető állású munkaviszony betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – 10/2020. (III.18.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a “Trianon 100 – Szeged” pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Biztonsági kamerákkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – IT-Osztály beléptetőrendszerrel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Elektronikus belépőkártyákkal kapcsolatos nyilvántartás
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységtől eltiltás és az eltiltott magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged város név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Parlagfű és allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, adott esetben eljárás lefolytatása, határozathozatallal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Méhek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Lakcím fiktívvé nyilvánításával, lakcím fiktiválás átvezetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterületen eb póráz nélküli sétáltatása miatt indított közigazgatási eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hagyatéki eljárás során vagyonleltár felvétele és a hagyatéki eljárásban való közreműködéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Címképzéssel, adattisztítással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Címigazolás kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Birtokvédelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok szolgáltatás bejelentési eljárásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Telephely létesítésének bejelentésével, telephely engedélyezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi és kisvállalkozói hatósági ellenőrzési eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közgyűlés ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumra meghívandó szakszervezeti képviselők adataival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születési családi és/vagy utónév, valamint házassági név megváltoztatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Örökbefogadással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Magyar állampolgár külföldön történ anyakönyvi eseményének Magyarországon történő anyakönyvezésének előkészítésével kapcsolatban (jegyzőkönyv felvétele, adatrögzítés)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Honosítással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házasság felbontásának anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő, illetve megszületett gyermekre, reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén a szülők megállapodásával kapcsolatban a gyermek születési családi nevéről
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Adatszolgáltatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házasság anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születés anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi ügyekben többnyelvű formanyomtatvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házassági név módosításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatban (apaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, apai elismerő nyilatkozat)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatban (pl.: tény, adat igazolására)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyekben
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Termőföld adásvételi illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi közzététele elővásárlási ill. előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterület-használati ügyekben
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézés: kérelem – üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására, állampolgári panasz, felmentés kérése, megadásával kapcsolatban (éjszakai munkavégzés)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörrel összefüggő hatósági eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő hatósági tájékoztatás kérésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hulladékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi természetvédelmi terület vonatkozásában kiadandó szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – 3,5 tonna össztömeget meghaladó teherjármű, autóbusz tárolóhely alkalmasságára vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a “Szeged főutcája a Tisza” szavazással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szociálisan rászorultak részére izzó támogatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Településrészi önkormányzati választással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szakmai gyakorlattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Beérkező, illetve hivatali kezdeményezésű papír alapú és digitális iratok iktatásával kapcsolatban, ha az érintett magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalványrendelet készítése), ha az érintett magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Alkalmazási kérelemmel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingyenes Wifi elérés biztosításával kapcsolatban (Belváros)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választókörzeti keret felhasználásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Az „Adjon nevet Szeged új uszodájának” című kérdőívvel kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bérkompenzációval kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Keresztrejtvény megfejtés beküldésével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Városi Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged Ifjú Tehetsége, Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nyilvántartásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Projektekkel kapcsolatban (YOUMIG, Rediscover)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Nemzetközi kulturális kapcsolatok támogatásaival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Könyvtámogatási pályázattal, Év Könyve díjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlantulajdonos önkormányzat véleménye oktatási intézményvezető álláshelyre pályázókról, vezetői megbízás visszavonásáról
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ebösszeírással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerződései jóváhagyásának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kgy-i/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önk.-i tulajdonú gt-k felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, visszahívására vonatkozó tul.-i döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kgyi/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önk-i tulajdonú gt-k állandó könyvvizsgálóinak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
A közgyűlési-bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződésének/megbízási szerződésének létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok haszonbérbeadásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A Közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választási névjegyzék
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bírósági ülnökök megválasztása
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ajánlóívek
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Társasházi ügyekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek adatbázisával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek működési támogatása, rendezvény szervezés, sportszervezetek utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Idősügyi támogatási keret pályázathoz
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékosügyi támogatási keret pályázathoz
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – művészeti támogatás pályázat (magánszemélyek részére), egyedi támogatási kérelemmel kapcsolatban magánszemélytől
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója
Megtekintés
upcoming events block bg
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Szegedi Szimfonikus Zenekar - igazgató (Pályázat)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) igazgatói munkakörének betöltésére, 2023. július 1-től 2028. június 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszonyban.   Az igazgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.   A munkába lépés napja: 2023. július 1.   Az intézmény alapítója, jogállása: az intézmény alapítója és fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), az intézmény működési köre: Szeged város és térsége, illetve bel- és külföldi vendégszereplések, fesztiválok, a vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint, gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   Az intézmény alapfeladata és fő célkitűzései: Az intézmény fő feladata Szeged város sokszínű és színvonalas zenei életének biztosítása. E feladatot elsősorban a nemzeti előadó-művészeti szervezet minősítés feltételeinek megfelelve az alábbi tevékenységeken keresztül valósítja meg: szimfonikus bérleti hangverseny-sorozatok és egyéb koncertek tartása Szegeden, a fiatalok zenei nevelése érdekében különböző gyermek és ifjúsági korosztálynak szóló hangversenyeken való közreműködés, a zenés színházi műfajon belül hagyományos zenekari feladatokat jelentő közreműködés a Szegedi Nemzeti Színház előadásaiban, a fenntartó felkérésére közreműködés városi ünnepségeken és egyéb rendezvényeken, Szeged zenei életének gazdagítása más rendező szervezetek által létrehozott rendezvényeken, a város hagyományos kulturális eseményein, az intézményen belül működő kamaraegyüttesek (kamarazenekar, vonósnégyes, fúvósötös, rézfúvós együttes, fagott trió stb.) támogatása, művészei szóló fellépéseinek segítése, együttműködés a város művészeivel, művészeti csoportjaival, kulturális, közművelődési, zeneoktatási intézményeivel, egyéb intézmények, szervezetek (pl: rádiók, televíziók, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Müpa Nonprofit Kft., zenei fesztiválok) felkérésére Budapesten és az ország más településein hangversenyeken való közreműködés, valamint külföldi vendégszereplések alkalmával a magyar zenei értékek megismertetése; mindez a szegedi működés (zenés színházi előadások, hangversenyek) zavartalansága mellett, tervszerű összehangoltságban megvalósítva, hang- és képfelvételek készítése; a szegedi zenei élet rangjának ezen az úton történő emelése.   Az intézmény 2022. évi költségvetésének fő előirányzatai: bevételi és kiadási előirányzat: 857.353 e Ft, ebből önkormányzati támogatás: 303.504 e Ft, állami támogatás: 279.500 e Ft, saját bevétel: 274.349 e Ft.   Az igazgató feladatai: a hatályos jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában és szabályzataiban, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar és minisztérium között kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelve irányítja és koordinálja az intézményt, olyan intézményi stratégiát alkot, melynek keretében biztosított a folyamatos együttműködés a városi partnerintézményekkel (Szegedi Nemzeti Színház, SZTE Bartók Béla Művészeti Kar, SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, zeneiskolák), és amely elősegíti a város új zenei arculatának megjelenését és erősítését nemzetközi színtéren is, jó kapcsolatokat ápol a magyar zenei élet meghatározó szereplőivel és törekszik az eredményes művészeti együttműködésre, külső forrásokat, szponzorokat von be az intézmény működtetésébe, eredményes marketingtevékenységet folytat, a vonatkozó jogszabályok szerint és Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott költségvetés keretein belül működteti az intézményt.   A vezetői munkakör betöltésének feltételei: szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettségmentesül ezen feltétel alól a pályázó, ha Kossuth-díjban, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült, továbbá ha zeneművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett], legalább ötéves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő, vagylegalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő, büntetlen előélet, valamint a pályázó nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: világnyelv középfokú, tárgyalási szintű ismerete   A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes motivációját, a zenekar jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit, szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát, a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet, a zenekar adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket, marketing, PR, belső-külső kommunikációs elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.   A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival), a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolata, vagy az állami kitüntetést, díjat, valamint a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata, szakmai vagy vezetői gyakorlat igazolása, középfokú idegennyelv-tudást igazoló okirat másolata (amennyiben rendelkezik vele a pályázó), 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésben foglaltakról.   A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/szegedi-szimfonikus-zenekar-igazgatoi-palyazat-2022   Javadalmazás: alapbér bruttó 700.000,-Ft/hó, valamint kulturális bérkiegészítés.   A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap (2023. február 6.).   A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Korm. rendelet 4. §-a alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.   A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság ülését követő Közgyűlés napja. A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.   A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza az intézmény hatályos alapító okiratát, hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát, hatályos közszolgáltatási szerződését, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám), nemzeti minősítésű intézményre vonatkozó mutatóit. A pályázati dokumentáció iránti igényt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Szervezési Iroda Művelődési Osztályánál kell jelezni (tel.: 62/ 564-461).
Tovább

Szegedi Nemzeti Színház - főigazgató (Pályázat)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.) főigazgatói munkakörének betöltésére, 2023. július 1-től 2028. június 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszonyban.     A főigazgató jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.   A munkába lépés napja: 2023. július 1.   Az intézmény alapítója, jogállása: az intézmény alapítója és fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), az intézmény működési köre: Szeged város és térsége, illetve bel- és külföldi vendégszereplések, fesztiválok, a vagyon feletti rendelkezés joga: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint, gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   Az intézmény alapfeladata és fő célkitűzései: Az intézmény fő feladata Szeged város sokszínű és színvonalas színházi életének (beleértve a Szegedi Szabadtéri Játékokat) biztosítása. E feladatot elsősorban a nemzeti előadó-művészeti szervezet minősítés feltételeinek megfelelve az alábbi tevékenységeken keresztül valósítja meg: magas művészi színvonalú színpadi alkotások létrehozása; klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok, operák, balettek, operettek, zenés darabok, musicalek bemutatása, a magyar és világirodalom, valamint a zenekultúra klasszikus értékeinek megőrzése korszerű interpretációk segítségével, új művek létrehozásának ösztönzése, folyamatos és élő kapcsolat fenntartása korunk alkotó művészeivel, ősbemutatók és magyarországi bemutatók tartása, pedagógiai tevékenység kifejtése színházművészetünk hagyományainak átörökítése, illetve az ifjúság művészeti nevelése érdekében, színházi előadások Szegeden kívül (bel- és külföldön) a város művészeti értékeinek elismerése érdekében, egyéb intézmények, szervezetek, fesztiválok, rádió, televízió stb. felkérésére Budapesten és az ország más településein tartott előadásokban való közreműködés, valamint külföldi vendégszereplések alkalmával a magyar értékek megismertetése; mindez a szegedi működés zavartalansága mellett, tervszerű összehangoltságban megvalósítva, a Regionális Összművészeti Központon (REÖK) keresztül kiemelkedő színvonalú hazai és külföldi összművészeti tárlatok bemutatása, külső források, szponzorok bevonásával, hatékony marketing és reklámstratégiával eredményes működés biztosítása.   Az intézmény 2022. évi költségvetésének fő előirányzatai: bevételi és kiadási előirányzat: 3.513.048 e Ft, ebből önkormányzati támogatás: 1.182.678 e Ft, állami támogatás: 683.100 e Ft, saját bevétel: 1.647.270 e Ft.   A főigazgató feladatai: a hatályos jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában és szabályzataiban, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a minisztérium között létrejött közös működtetési megállapodásban, a Szegedi Nemzeti Színház és a minisztérium közötti közszolgáltatási szerződésben, továbbá a Szegedi Nemzeti Színház és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közreműködői szerződésben foglaltakkal összhangban irányítja és koordinálja a tagozatok munkáját, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékokat, felelős az intézményre háruló feladatok végrehajtásáért, az egyes tagozatok repertoárjának építéséért, a szegedi opera hagyományok őrzéséért és megújításáért, az ifjúság színházi kultúrájának fejlesztéséért és a kortárs drámairodalom, valamint a különböző művészeti irányzatok támogatásáért, olyan intézményi stratégiát alkot, amely összhangban áll Szeged kulturális élete megújuló struktúrájával, melynek keretében biztosított a folyamatos együttműködés a városi partnerintézményekkel (Szegedi Szimfonikus Zenekar, Szegedi Kortárs Balett), és amely elősegíti a város új kulturális arculatának megjelenését és erősítését nemzetközi porondon is, a vonatkozó jogszabályok szerint és Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott költségvetés keretein belül működteti az intézményt.   A vezetői munkakör betöltésének feltételei: szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség[mentesül ezen feltétel alól a pályázó, ha Kossuth-díjban, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült, továbbá ha színházművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett], legalább ötéves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő, vagylegalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő, büntetlen előélet, valamint a pályázó nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: világnyelv középfokú, tárgyalási szintű ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet, a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre (Nagyszínház, Kamaraszínház, Újszegedi Szabadtéri Színpad, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében a Dóm-téri Szabadtéri Színpad) vonatkozó konkrét elképzeléseket, a Regionális Összművészeti Központ (REÖK) profiljába illeszkedő szakmai elképzeléseket, a jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit, gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához, marketing, PR, belső-külső kommunikációs elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.   A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival), a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolata, vagy az állami kitüntetést, díjat, valamint a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata, szakmai vagy vezetői gyakorlat igazolása, középfokú idegennyelv-tudást igazoló okirat másolata (amennyiben rendelkezik vele a pályázó), 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésben foglaltakról.   A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/szegedi-nemzeti-szinhaz-foigazgatoi-posztjara-kiirt-palyazi-nyomtatvanyok-2022   Javadalmazás: alapbér bruttó 850.000,-Ft/hó, valamint kulturális bérkiegészítés.   A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap (2023. február 6.).   A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Korm. rendelet 4. §-a alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.   A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság ülését követő Közgyűlés napja. A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.   A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza az intézmény hatályos alapító okiratát, hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát, működését biztosító közös működtetési megállapodást, a közszolgáltatási szerződést és a közreműködői szerződést, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám), nemzeti minősítésű intézményre vonatkozó mutatóit. A pályázati dokumentáció iránti igényt Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Szervezési Iroda Művelődési Osztályánál kell jelezni (tel.: 62/ 564-461).
Tovább

Belső ellenőr (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Belső Ellenőrzési Osztály határozatlan időre szóló belső ellenőr posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) közgazdász; vagy gazdaságinformatikus; vagy informatikus közgazdász; vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásába vételt lehetővé teszi; VAGY b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettség; VAGY c) a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettség és 1. okleveles pénzügyi revizori szakképesítés; vagy 2. pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés, vagy 3. pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképesítés; vagy 4. ellenőrzési szakelőadói szakképesítés; vagy 5. okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; vagy 6. költségvetési ellenőri szakképesítés; vagy 7. mérlegképes könyvelői szakképesítés; vagy 8. a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri szakképesítése; vagy 9. az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri szakképesítése (CISA); vagy 10. közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői szakképesítés; vagy 11. felsőfokú költségvetési szakképesítés; vagy 12. felsőfokú államháztartási szakképesítés; vagy 13. államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szakképesítés; vagy 14. államháztartási ügyintézői szakképesítés; vagy 15. elektronikus információbiztonsági vezetői szakképesítés; vagy 16. integritás tanácsadói szakképesítés; vagy 17. vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés ÉS az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: a pályázó szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában, okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, adótanácsadó szakképesítés, belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett gyakorlat, kontrolling területén szerzett gyakorlat.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A belső ellenőr feladata Szeged MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szereplő feladatok ellátása, integrált kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárások hatékonyságának értékelése és fejlesztése, a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata, tanácsadói szerepkör érvényre juttatása.   Illetmény és egyéb juttatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat 1. benyújtásának határideje: 2023. február 28., 2. elbírálásának határideje: 2023. március 17., 3. benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába vételétől függően, de legkorábban 2023. március 20. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, a legalább két éves vagy legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Közútkezelési ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Iroda határozatlan időre szóló közútkezelési ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy építőmérnöki vagy műszaki menedzser szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, számítógép felhasználói szintű ismerete, B kategóriás jogosítvány.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A közútkezelési ügyintéző munkakörébe tartozik a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, illetve közútkezelői kérelmekhez kapcsolódó eljárás lefolytatása és döntés előkészítése; járdák, gyalogutak építése, használatbavétele és megszüntetése engedélyezésének előkészítése; útkezelői feladatok döntés előkészítése; belterületi vízrendezéssel összefüggő pályázati anyagok összeállításában való közreműködés; belterületi vízrendezési feladatokkal kapcsolatos fejlesztések és rekonstrukciós munkák koordinálása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 3., elbírálásának határideje: 2023. február 10., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. február 13. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Energetikai ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Iroda határozatlan időre szóló energetikai ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: energetikai mérnök szakképzettség vagy villamosmérnök szakképzettség, közigazgatási gyakorlat, számítógép felhasználói szintű ismerete, B kategóriás jogosítvány.   Az ellátandó feladatok ismertetése: Az energetikai ügyintéző munkakörébe tartozik az energetikai ellátás fejlesztésének kidolgozása, a közvilágítás tervezési, kivitelezési, szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, valamint a közműhálózat engedélyezési eljárásaiban való részvétel, az elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá gondoskodik az energetikai adatszolgáltatások teljesítéséről.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 3., elbírálásának határideje: 2023. február 10., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. február 13. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés
administration block bg