Június 22, szombat,
Paulina, Tamás

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

June 22, szombat,
Paulina, Tamás
0 °C
0 °C / 0 °C

Dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató - Zöld Hackathon
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Polgármesteri körlevelekkel kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Lakossági egészségügyi szűrésre történő jelentkezéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Online közmeghallgatáson történő részvétellel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Húsvéti csomagra vonatkozó pályázaton történő részvétellel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Karácsonyi csomag rászorulók részére
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - a Székely sor 21. épületfestésére vonatkozó online szavazással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a „Mentsük meg a postákat” petícióval kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató - Barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Együttműködési megállapodásokkal, vagyonkezelési szerződésekkel, támogatási szerződésekkel (pl.: képviselői keretből), településrendezési szerződésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a közterület-felügyeleti csoporthoz érkező telefonos bejelentések rögzítésével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményeknél intézményvezetői és gazdasági vezetői megbízás, valamint vezető állású munkaviszony betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – 10/2020. (III.18.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a “Trianon 100 – Szeged” pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Biztonsági kamerákkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – IT-Osztály beléptetőrendszerrel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Elektronikus belépőkártyákkal kapcsolatos nyilvántartás
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységtől eltiltás és az eltiltott magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged város név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Parlagfű és allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, adott esetben eljárás lefolytatása, határozathozatallal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Méhek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterületen eb póráz nélküli sétáltatása miatt indított közigazgatási eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hagyatéki eljárás során vagyonleltár felvétele és a hagyatéki eljárásban való közreműködéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Címképzéssel, adattisztítással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Címigazolás kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Birtokvédelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok szolgáltatás bejelentési eljárásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Telephely létesítésének bejelentésével, telephely engedélyezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi és kisvállalkozói hatósági ellenőrzési eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közgyűlés ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumra meghívandó szakszervezeti képviselők adataival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születési családi és/vagy utónév, valamint házassági név megváltoztatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Örökbefogadással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Magyar állampolgár külföldön történ anyakönyvi eseményének Magyarországon történő anyakönyvezésének előkészítésével kapcsolatban (jegyzőkönyv felvétele, adatrögzítés)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Honosítással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házasság felbontásának anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő, illetve megszületett gyermekre, reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén a szülők megállapodásával kapcsolatban a gyermek születési családi nevéről
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Adatszolgáltatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házasság anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Születés anyakönyvezésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi ügyekben többnyelvű formanyomtatvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Házassági név módosításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatban (apaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, apai elismerő nyilatkozat)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatban (pl.: tény, adat igazolására)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyekben
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Termőföld adásvételi illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi közzététele elővásárlási ill. előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közterület-használati ügyekben
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézés: kérelem – üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására, állampolgári panasz, felmentés kérése, megadásával kapcsolatban (éjszakai munkavégzés)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörrel összefüggő hatósági eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő hatósági tájékoztatás kérésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hulladékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi természetvédelmi terület vonatkozásában kiadandó szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – 3,5 tonna össztömeget meghaladó teherjármű, autóbusz tárolóhely alkalmasságára vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – a “Szeged főutcája a Tisza” szavazással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szociálisan rászorultak részére izzó támogatással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Településrészi önkormányzati választással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szakmai gyakorlattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Beérkező, illetve hivatali kezdeményezésű papír alapú és digitális iratok iktatásával kapcsolatban, ha az érintett magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalványrendelet készítése), ha az érintett magánszemély
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Alkalmazási kérelemmel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingyenes Wifi elérés biztosításával kapcsolatban (Belváros)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választókörzeti keret felhasználásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Az „Adjon nevet Szeged új uszodájának” című kérdőívvel kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bérkompenzációval kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Keresztrejtvény megfejtés beküldésével kapcsolatosan
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Városi Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Szeged Ifjú Tehetsége, Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nyilvántartásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Projektekkel kapcsolatban (YOUMIG, Rediscover)
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Nemzetközi kulturális kapcsolatok támogatásaival kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Könyvtámogatási pályázattal, Év Könyve díjjal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlantulajdonos önkormányzat véleménye oktatási intézményvezető álláshelyre pályázókról, vezetői megbízás visszavonásáról
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ebösszeírással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerződései jóváhagyásának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kgy-i/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önk.-i tulajdonú gt-k felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, visszahívására vonatkozó tul.-i döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kgyi/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önk-i tulajdonú gt-k állandó könyvvizsgálóinak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
A közgyűlési-bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződésének/megbízási szerződésének létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok haszonbérbeadásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – A Közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Választási névjegyzék
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bírósági ülnökök megválasztása
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ajánlóívek
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Társasházi ügyekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek adatbázisával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek működési támogatása, rendezvény szervezés, sportszervezetek utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Idősügyi támogatási keret pályázathoz
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékosügyi támogatási keret pályázathoz
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – Művészeti támogatási pályázatokkal kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban
Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója
Megtekintés
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Közgazdasági Iroda határozatlan időre szóló pénzügyi-számviteli ügyintéző posztjára     Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi szakképesítés     b) gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: mérlegképes könyvelő szakképesítés, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeret.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatkörébe tartozik a kötelezettségvállalások, bejövő számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, rögzítése, kontírozása és utalása; a kimenő számlák kiállítása, a vevői és szállítói folyószámlák naprakész vezetése; főkönyvi egyenlegek analitikus alátámasztása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30., elbírálásának határideje: 2024. július 31., benyújtásának módja: elektronikus úton az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. augusztus 1. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés