Pályázati felhívás – Sport keret (Utánpótlás-nevelés támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2015. évi Sport keret Utánpótlás-nevelés támogatása címmel
A pályázat célja: azon sportszervezetek támogatása, amelyeknek elsődleges célja az utánpótlás korú sportolók nevelése. 

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek azok a sportszervezetek, amelyek valamelyik pontnak eleget tesznek az alábbi elvárások közül:

 1. Az utánpótlás-nevelés érdekében rendelkezik bázisiskolával és együttműködésüket részletes, kétoldalú megállapodás rögzíti.
 2. Az utánpótlásból kinövő sportoló számára saját egyesületen belül biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a felnőtt korcsoportba fellépve folytathatja az élvonalban a versenyzést.
 3. Együttműködési megállapodást köt más szegedi sportszervezettel, amely vállalja, hogy befogadja és versenyezteti a felnőtt korcsoportot elérő sportolóját.

A pályázat keretösszege: 8,3 millió forint

Pályázhatnak:
adószámmal rendelkező, szegedi székhelyű sportszervezetek (szakosztályi bontásban).

Nem pályázhatnak:

 • önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok, politikai szervezetek, magánszemélyek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 • látvány-csapatsportágakat (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda) képviselő sportszervezetek,
 • azon szervezetek, amelyek az önkormányzattal kötött együttműködés keretében a tárgyévben egyéb költségvetési előirányzatból támogatást kapnak, kivéve, ha a pályázat tárgya az együttműködési megállapodás céljától eltérő tárgyú.

A tárgyévben a Sport keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 35 %-a lehet. A támogatási összeg alsó határa 50 ezer forint.

Pályázni kizárólag a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság által jóváhagyott, „Sport keret pályázat – 2015 – Utánpótlás-nevelés támogatása” adatlapon lehet.

Az adatlap, valamint a pályázati feltételeket részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.szegedvaros.hu címről (Pályázatok,
keretek).

A pályázat kötelező mellékletei: (a pályázattal együtt kell benyújtani):

 • a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség , illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
 • a pályázó sportszervezet és valamelyik oktatási intézmény, vagy másik sportszervezet között megkötött együttműködést igazoló megállapodás,
 • az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadáscsoportok szerint).

A pályázónak támogatás akkor nyújtható, ha a a pályázat benyújtásakor már rendelkezik a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20 %-ot kitevő pénzeszközzel. Ez az összeg  származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból.

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell , hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.), egy példányban kell
benyújtani, „Sport keret pályázat 2015 – Utánpótlás-nevelés támogatása” megjelöléssel.

A pályázat elszámolásának módja: az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet, a 2015. évi Sport keret felhasználási szabályzata, a kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet tartalmazza. A pályázónak az elszámoláskor az Önkormányzattól kapott támogatási összeg mellett, a pályázat benyújtásakor rendelkezésre állt, legalább 20 %-os önerő felhasználásával is el kell számolnia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8. (amennyiben postán adják fel, a postára adás dátuma). A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázati kiírás részét képezi a 2015. évi Sport keret felhasználásának koncepciója és szabályzata.

Letölthető pályázati anyagok:

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – pályázati felhívás

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – pályázati adatlap

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – koncepció és szabályzat

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – közpénz nyilatkozat

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – tájékoztató közpénz nyilatkozathoz

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – közpénz közzétételi kérelem

icon Sport támogatási keret 2015 (utánpótlás-nevelés) – de minimis nyilatkozat