Pályázati felhívás – Ifjúsági támogatási keret

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2017. évi Ifjúsági támogatási keretre.

A pályázat célja:

-„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 6.000.000 forint.

Pályázhatnak szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező civil szervezetek, továbbá melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik,
amelyek
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;
– vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
– vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
– vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem: alapítvány csak program megvalósításához kérhet támogatást.

Nem pályázhatnak politikai szervezetek, magánszemélyek, önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, gazdasági társaságok, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
A tárgyévben az Ifjúsági támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, illetve a szervezet éves működésének a támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg legfeljebb a bruttó összköltség 50%-a, maximum 300 000 Ft lehet, és nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál. Az önrész 50%-ának készpénzben kell a pályázó rendelkezésére állnia, kivéve a „B” pályázati kategória esetén, ahol a teljes önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állni.

Pályázni kizárólag az „Ifjúsági támogatási keret pályázat – 2017” adatlapon és programűrlapon lehet. Az adatlap, programűrlap és a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.szegedvaros.hu címről (Pályázatok).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):

  • a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
  • a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadáscsoportok  szerint).
  • az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 107. és 108. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat.

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani, „Ifjúsági támogatási keret pályázat 2017” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24. (amennyiben postán adják fel, a postára adás dátuma). A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázati kiírás részét képezi a 2017. évi Ifjúsági támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

Letölthető pályázati anyagok:

Ifjúsági támogatási keret 2017 – pályázati felhívás

Ifjúsági támogatási keret 2017 – koncepció

Ifjúsági támogatási keret 2017 – szabályzat

Ifjúsági támogatási keret 2017 – adatlap

Közpénz nyilatkozat

Közpénz közzétételi kérelem

Tájékoztató közpénz nyilatkozathoz

De minimis nyilatkozat