Pályázati felhívás – helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatására

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

  • a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
  • b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ingatlanok tulajdonosa(i), az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

 

Mértéke nem lehet több, mint a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken végzett nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó bekerülési költség 65 %-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák esetén a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50 %-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére, valamint már megkezdett építési munkálatokra igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülési költséghez hiányzó részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, erről (is) igazolást kell csatolnia a Támogatási Szerződés megkötése előtt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege:

23.000.000.-  Ft.

Amennyiben az érintett épületben európai uniós versenyjogi értelemben vett (tagállamok közötti kereskedelmet érintő gazdasági tevékenységet végző) vállalkozás működik, a beruházás támogatása az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül (állami támogatás), ezért ezen vállalkozások vonatkozásában a támogatást a pályázati kiírásban felsorolt rendelkezések betartásával lehet nyújtani.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal (Szeged, Széchenyi tér 11. földszint) Általános Ügyfélszolgálati Csoportjánál igényelhetők.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.