Pályázati felhívás – helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott

ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó bekerülési költség 65 %-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50 %-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére, valamint már megkezdett építési munkálatokra igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülési költséghez hiányzó részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, erről (is) igazolást kell csatolnia a Támogatási Szerződés megkötése előtt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege:
30.000.000,- Ft

Amennyiben az érintett épületben európai uniós versenyjogi értelemben vett (tagállamok közötti kereskedelmet érintő gazdasági tevékenységet végző) vállalkozás működik és tulajdonjoggal rendelkezik, a beruházás támogatása az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül (állami támogatás), ezért ezen vállalkozások vonatkozásában a támogatást a pályázati kiírásban felsorolt rendelkezések betartásával lehet nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. (péntek) 12.00

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal (Szeged, Széchenyi tér 11. földszint) Általános Ügyfélszolgálati Csoportjánál igényelhetők, valamint letölthetők Szeged város honlapjáról (www.szegedvaros.hu).

Letölthető anyagok:

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 – pályázati felhívás

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 – pályázati űrlap

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 – nyilatkozatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 – támogatási szerződés tervezet