Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)  23. §-a alapján. 

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
cím:     6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
adószám:   15735629-2-06,
bankszámlaszám:  12067008-00102705-00100002,
számlavezető pénzintézet:    Raiffeisen Bank Zrt.
képviseli:            dr. Botka László polgármester
kapcsolattartó:     dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes (Fejlesztési Iroda)
tel.:                +36-62/564-222
fax:                +36-62/564-344
email:                olah.miklos@szeged.eu
(a továbbiakban „Kiíró”)

2.  Az eljárás tárgya:

 

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása, mint

  • jegy- és bérletértékesítés,
  • általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési  tevékenység,
  • a megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok,
  • a végállomási takarítási, hó- és síkosságmentesítési feladatok

teljesítése.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Dokumentáció (illetve annak részeként a közszolgáltatási szerződés-tervezet) tartalmazza.

3.  A szolgáltatás teljesítésének helye:

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4. A közszolgáltatási szerződés időtartama:

Megrendelő a közszolgáltatási szerződést 2017. január 1.– 2024. december 31. közötti időszakra köti, mely 2 évvel a felek egyetértésével meghosszabbítható.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja:    2017. január 1.

5. A pályázat benyújtásának határideje, helye:

Határidő:        2015. október 15. 10.00 óra,
Hely:    Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
            Fejlesztési Iroda
            6720 Szeged, Széchenyi tér 11. II. em. 218.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 46 nappal (azaz legfeljebb 2015. november 30-ig hétfőig) meghosszabbítsa.

A Pályázati Kiírás megvásárlásának határideje: a kiírás megjelenésétől kezdődően, legkésőbb 2015. szeptember 15-ig, a 9. pont szerinti feltételekkel.

6. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. december 7. 10.00 óra

7. Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. december 14.

8. Elbírálás módja és szempontja:

A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Megrendelő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést. A részletes bírálati szempontrendszert a pályázati dokumentáció tartalmazza.

9. A pályázati dokumentációt tartalmazó pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A Pályázati Kiírás megvásárlásának határideje: a kiírás megjelenésétől kezdődően, legkésőbb 2015. szeptember 15-ig, (a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. nap).
A pályázati kiírás ára: 400 000 Ft + áfa.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 12067008-00102705-00100002 számú költségvetési bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy az elektronikus rendszerből nyomtatott igazolás ellenében vehető át munkanapokon munkaidőben (H,K,CS: 8.00-15h, SZ: 8.00-17h, P: 8:00-11:30 között) a Fejlesztési Irodán (6720 Szeged, Széchenyi tér 11., II. emelet 218. szoba), illetve a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése, és ennek igazolása mellett a postai úton való kézbesítése is kérhető.
A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Közös pályázat (konzorcium) esetében egy pályázati kiírás megvásárlása elegendő valamely pályázó részéről.

10. Pályázók köre:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik az Sztv.-ben és a vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha székhely szerinti országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

icon Pályázati felhívás – autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás…