Pályázat – SZMJV ösztöndíj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel. 

Pályázatot nyújthat be, aki: 

  1. nappali tagozatos hallgató,
  2. 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
  3. első alap-, osztatlan-, mester- vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat,
  4. a 2014/2015-ös tanév II. (tavaszi) félévben a fenti képzésén „aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett).

Az ösztöndíj két szemeszterre (10 hónap) szól, amelynek összege havi 10.000 Ft.

A pályázat formai követelményei:

  • Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata c. adatlap kitöltésével lehet szeptember 16-tól kezdődően (https://modulo.etr.u-szeged.hu)
  • A csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni, fekete-fehér és/vagy színes formátumban.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16. (péntek) 23:59 perc.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel.

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. december

A döntés eredményéről – az elbírálást követően – az EHÖK honlapján ill. a Moduloban értesülnek a pályázók.

További információ:  Vincze Alexandra
                                    irodavezető
                                   62/343-094
                            iroda@ehok.u-szeged.hu
 

Szeged, 2015. szeptember 1.

Dr. Botka László
                              Szeged Megyei Jogú Város
   polgármestere