Pályázat – Cserepes Sori Piac Kft. értékesítése

Szeged MJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Cserepes Sori Piac Kft. törzstőkéjének 91,36%-át megtestesítő üzletrész és a Szeged, Cserepes sor 4. – Katona József utca 80. faliszám alatti (Szeged, III. kerület belterület 24013/24 hrsz.-ú) ingatlan együttes értékesítésére

1. Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet.

2. Pályázati alapár:
Az üzletrész pályázati alapára: 310.000.000,-Ft, azaz Háromszáztízmillió forint.
Az ingatlan pályázati alapára: 156.000.000,-Ft, azaz Egyszázötvenhatmillió forint.
A pályázati alapár együttesen: 466.000.000,-Ft, azaz Négyszázhatvanhatmillió forint.

A pályázó köteles pályázati biztosítékot fizetni, amelynek mértéke a pályázati alapár 10%-a, összesen: 46.600.000,-Ft, azaz Negyvenhatmillió-hatszázezer forint, mely biztosítékot a pályázó a 12067008-00102705-00100002 bankszámlára utalni és az erről szóló bizonylatot a pályázathoz mellékelni köteles.

3. Az ingatlan helyszíni bemutatása:
Az ingatlan helyszíni bemutatása 2021. október 26. napjától 2021. november 10. napjáig terjedő időszak alatt a lorinczi.zsanett@szeged.eu e-mail címre megküldött megtekintési igény alapján, előre egyeztetett időpontban történik. Az ezen való részvétel a pályázat érvényességi kelléke.

4. Pályázati tárgyalás:
A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint.

5. A pályázati dokumentációra vonatkozó információk:
A részletes pályázati dokumentáció a www.szegedvaros.hu oldalról letölthető, vagy 2021. október 18. napjától 2021. november 10. napjáig Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Irodáján, előre egyeztetett időpontban átvehető (elérhetőség: lorinczi.zsanett@szeged.eu, 62/564-349).

6. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot zárt borítékban 2021. november 12. napján 12:00 óráig, postai úton, vagy személyesen, Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportjának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

 A teljes pályázati kiírás itt található.