Ifjúsági keret 2017. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19281-26/2017. számú előterjesztését a 2017. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

14363-49/2017. (IV.26.) KOIIB sz. határozat