Felhívás – a “Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra

 

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a "Szeged Kultúrájáért" díj adományozását. Eszerint:
A "Szeged Kultúrájáért" díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. 

Évente három "Szeged Kultúrájáért" díj adományozható.
A "Szeged Kultúrájáért" díj aranygyűrűből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrész vésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a "Szeged Kultúrájáért" díjban részesült nevét és foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.
A "Szeged Kultúrájáért" díj esetében a javaslattevő a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága. A javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A díjat a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, ünnepélyes keretek között adjuk át a díjazottaknak.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat 2015. október 15-éig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) vagy e-mailben a roboz@szeged.eu címre.

Szeged, 2015. szeptember 1.

                                    dr. Botka László
                                       polgármester

icon Szeged Kultúrájáért Díj 2016 – felhívás (a felhívás letölthető pdf formátumban)