Az Idegenforgalmi keret 2017. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19451-5/2017. számú előterjesztését a 2017. évi Idegenforgalmi támogatási keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta:

14363-50/2017. (IV.26.) KOIIB sz. határozat