A Kulturális keret 2017. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 13015-6/2017. számú előterjesztését a 2017. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta:

14363-51/2017. (IV.26.) KOIIB sz. határozat