A 2017. évi Művészeti támogatások kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19012-3/2017. ikt. sz. előterjesztését a 2017. évi művészeti támogatásokról, és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

14363-53/2017. (IV.26.) KOIIB sz. határozat