A 2016. évi Oktatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 23924-48/2016. számú előterjesztését a 2016. évi Oktatási keretre benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta.

875-134/2016. (XI. 09.) KOIIB sz. határozat